Schedule

E.g., 30.10.2020
E.g., 30.10.2020

Sat
31. July 2021

19:00
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Parkstudio
1
19:00
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Propter Homines
1
19:30
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Propter Homines
1
21:15
Seebühne
1
2
3
4
5
6
7
L
P

Sun
01. August 2021

11:00
Festspielhaus
1
2
3
4
5
6
19:00
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Propter Homines
1
19:00
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Parkstudio
1
19:30
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Propter Homines
1
21:00
Seebühne
1
2
3
4
5
6
7
L
P

Mon
02. August 2021

18:45
Einführung - Nero
Festspielhaus - Parkstudio
1
19:30
Festspielhaus
1
2
3
4
5
6

Tue
03. August 2021

19:00
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Parkstudio
1
19:00
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Propter Homines
1
19:30
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Propter Homines
1
21:00
Seebühne
1
2
3
4
5
6
7
L
P

Wed
04. August 2021

19:00
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Parkstudio
1
19:00
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Propter Homines
1
19:30
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Propter Homines
1
21:00
Seebühne
1
2
3
4
5
6
7
L
P

Thu
05. August 2021

19:00
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Parkstudio
1
19:00
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Propter Homines
1
19:30
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Propter Homines
1
21:00
Seebühne
1
2
3
4
5
6
7
L
P

Fri
06. August 2021

19:00
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Parkstudio
1
19:00
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Propter Homines
1
19:30
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Propter Homines
1
21:00
Seebühne
1
2
3
4
5
6
7
L
P

Sat
07. August 2021

19:00
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Parkstudio
1
19:00
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Propter Homines
1
19:30
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Propter Homines
1
21:00
Seebühne
1
2
3
4
5
6
7
L
P

Sun
08. August 2021

11:00
Festspielhaus
1
2
3
4
5
6
19:00
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Parkstudio
1
19:00
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Propter Homines
1
19:30
Einführung - Rigoletto
Festspielhaus - Propter Homines
1
21:00
Seebühne
1
2
3
4
5
6
7
L
P